Regulamin

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU

§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa warunki pobytu w Willi Zagroniówka, Istebna 1123, 43-470 Istebna, nr telefonu: +48 662-299-350.
 2. Zarządcą Willi Zagroniówka jest firma: Hotelarz Anna Dziedzic, NIP 5482484995, REGON 243388728
 3. Jako Wynajmujący i Gospodarze Willi Zagroniówka wysoko cenić będziemy Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służy zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego pobytu Gości.
 4. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt był przyjemny i bezpieczny.
 5. Prosimy, aby jako Goście zachowywali się Państwo tak jakbyście chcieli, aby inni zachowywali się wobec Państwa.

§ 2. USŁUGA WYNAJMU

 1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. prąd, woda, Internet, Tv.
 2. W przypadku pobytów do 7 dni włącznie dodatkowa wymiana pościeli w trakcie pobytu jest możliwa za dodatkową opłatą. Prosimy o sprawdzenie wysokości opłaty w cenniku usług dodatkowych na końcu regulaminu.
 3. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni Gość ma prawo poprosić, raz w tygodniu, o wymianę pościeli, bez jakichkolwiek opłat. Prosimy o zgłoszenie chęci wymiany do Gospodarzy Willi Zagroniówka.
 4. Miejsca Parkingowe nie są dozorowane, więc nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. W Willi Zagronióka zwierzęta nie są przyjmowane.
 6. Jako Wynajmujący zobowiązujemy się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w pokojach przez podjęcie czynności mających na celu niezwłoczne usunięcie usterek lub braków.
 7. Jako Wynajmujący ponosimy odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, w sposób przewidziany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Jako Wynajmujący nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z pokoju w przypadku włamania.
 9. W przypadku znalezienia w Willi Zagroniówka rzeczy należących do Gościa, pozostawionych po jego wyjeździe, mogą one, na wyraźną jego prośbę, być odesłane pod wskazany adres. Koszt przesyłki ponosi jej odbiorca.

§ 3. OBOWIĄZKI GOŚCIA

 1. Gość zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkalnych i nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.  
 2. Liczba osób przebywających w pokoju jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Każdy pokój posiada także maksymalną liczbę Gości, która może tam przebywać. Wynajmujący może wyrazić zgodę na przebywanie większej liczby Gości niż maksymalna dla danego pokoju, za dodatkową opłatą. Należy zweryfikować dodatkową opłatę u Gospodarzy Willi Zagroniówka.
 3. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia oraz niniejszego regulaminu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościowi pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu (kara umowna).
 4. Gość zobowiązany jest do zachowania pokoju w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów, będących na wyposażeniu pokoju jest zabronione.
 5. W całej Willi Zagroniówka jak i we wszystkich pokojach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00. W przypadku uporczywego i rażącego łamania niniejszej zasady będzie miał zastosowanie §3 punkt 3 niniejszego regulaminu.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Gościa pokoju. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – Gość nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie. Przypominamy, że rodzice są odpowiedzialni za wszelkie zniszczenia spowodowane przez dzieci. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Gości za wszelkie zniszczenia, poza tymi wynikającymi ze zużycia oraz za ewentualne konieczne dłuższe sprzątanie pokoju.
 7. Prosimy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci bawiących się na terenie ośrodka. Zwracamy uwagę, że niektóre miejsca, urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Willi Zagroniówka mogą być dla dzieci niebezpieczne.
 8. Gość odpowiedzialny jest za klucze do wynajmowanego pokoju. Za zgubienie kluczy do pokoju Gość ponosi opłatę w wysokości określonej w cenniku usług dodatkowych na końcu regulaminu.
 9. Ze względu na przepisy przeciwpożarowe jak i przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort Gości palenie papierosów jak i używanie otwartego ognia, w tym rozpalania urządzeń grillowych,na terenie całej Willi Zagronióka jest rygorystycznie zabronione! W przypadku złamania zakazu palenia Gość jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł.
 10. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody w mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 11. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez (kawalerskich, panieńskich, urodzinowych i podobnych) w Willi lub pokoju bez zgody Gospodarza jest niedozwolone. W przypadku złamania tego zakazu będzie miał zastosowanie § 3 punkt 3 niniejszego regulaminu.

§ 4. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 16.00 . Istnieje możliwość późnego zameldowania. W takim wypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia takiej możliwości.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Gospodarza. 
 4. Podczas przekazywania pokoju wymagane jest okazanie przez Gościa dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaconej rezerwacji. Klucze do apartamentu zostają przekazane przez Gospodarza lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu o ile nie została dokonana wcześniej.
 6. Wynajmujący honoruje płatności gotówkowe. Zapłaty można także dokonać przelewem- z góry, przed przyjazdem.

§ 5. REKLAMACJE

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji (w tym dotyczących świadczenia usług rezerwacji drogą elektroniczną), w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres recepcja@zagroniowka.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

W zakresie dopuszczonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zawierane umowy podlegają prawu polskiemu.


Regulamin rezerwacji

 

I. Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Gość otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Gość może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.

3. Po wyborze Oferty Gość przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.

4. Po uzupełnieniu danych Gość może dokonać wpłaty zadatku poprzez jeden z wybranych sposobów:

* Płatności elektronicznym przelewem bankowym (Przelew24)
* standardowym przelewem bankowym

(*Transakcje kartą e-przelewem są realizowane za
pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.*)

4a. Przy wybraniu pierwszej opcji Gość przekierowany jest na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez System Obsługi płatności Przelewy24. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Przelewy24 za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Przelewy24 Gość zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji - E-mail zawierał będzie: dane Gościa, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłacony zadatek oraz kwotę do dopłaty w hotelu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Gość wpłaca w Hotelu. Jako podstawę wpłaty zadatku oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail Potwierdzający Rezerwację.

4b. W przypadku wyboru przez Gościa drugiej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub zapłacę poźniej ) - Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona PO wpłacie zadatku, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 24 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zadatek. Po wpłacie zadatku Gość otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstwić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.


II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Gość wpłaca wyliczony zadatek w jeden z dostępnych w systemie dwóch sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Willi, w dniu przyjazdu.

2. Gosć nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Hotel zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zaliczki. W przypadku rezygnacji  w terminie od 29 dni do 7 dni przed przyjazdem- wartość wpłąconego zadatku można wykorzystać w przeciągu kolejnych trzech miesięcy. W przypadku nie wykorzystania wartości zadatku w określonych trzech miesiącach, zadatek przepadnie. W przypadku rezygnacji w terminie od 6 dni i krótszym- zadatek przepada. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją polityki zasad anulacji rezerwacji.III. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy24.pl

3. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.


IV. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Hotel - Anna Dziedzic, Istebna 1123, 43-470 Istebna.

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji HotelSystems.pl: american.pl Tomasz Długopolski, ul. Szrenicka 46, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 613-102-96-97.

4. Hotel i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.

5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

7. Sprzedawcą usług oraz właścicielem strony https://zagroniowka.pl/ jest Anna Dziedzic, Istebna 1123, 43-470 Istebna.

VI. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.


 

Polityka Prywatności.

 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy (dalej: Serwis)

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu

6. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres obiektu.

9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”

10. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.